Validarea produselor satelitare prin metode de teledetectie la sol

SaTellite pRoducts vAlidaTion USing ground based lidar stations

Încheiat în cadrul Programului de Cercetare-Dezvoltare-Inovare pentru Tehnologie Spaţiala si Cercetare Avansata – STAR

 

Domeniul: Observarea Pămantului

Durata proiectului: 08/2017 – 07/2019

 

Parteneri:

CO: INOE

P1: UBB

 

Obiective generale/specifice proiect

Obiectivul general al proiectului este de a crea o platforma menita sa raspunda cerintelor ESA/EU pentru calibrarea/validarea observatiilor satelitere prin compararea cu produse optice masurate de la sol prin metode de teledetectie activa folosite ca referinta in activitatile de calibrare. Obiectivul principal al proiectului este de a oferi mijloace si unelte pentru validarea si calibrarea produselor satelitare pe perioade de timp extinse cu o acoperire geografica suficienta (Bucuresti si Cluj pentru Romania si Actris pentru EU).

Obiective specifice:

  • Pregatirea unui plan de masurari pentru realizarea de masurari periodice corelate cu masurari satelitare folosite in misiunile satelitare ESA de observare a Terrei. 
  • Dezvoltarea unei baze de date pentru facilitarea accesului la parametrii atmosferici de interes.
  • Dezvoltarea de unelte specifice pentru procesarea si analiza parametriilor atmosferici relevanti pentru validarea si determinarea stabilitatii parametriilor satelitari.